ชื่อ - นามสกุล :นายประสิทธิ์ ถิ่นวิมล
ตำแหน่ง :ช่างไม้ 3
หน้าที่หลัก :ช่างไม้
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :