[ admin ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวอรวรรณ เสนาะเสียง
ชื่อเล่น : 
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
16/8/2524
อายุ : 
36
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
orawannuploy@gmail.com  
ที่อยู่ : 
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
อำเภอ : 
นามน
จังหวัด : 
กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ : 
46230
เบอร์โทรศัพท์ : 
0879446396
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี